Akční potenciál je jedním ze základních fyziologických termínů. Jedná se o náhlé zvýšení elektrického potenciálu na povrchové membráně nervových buněk a svalových buněk včetně buněk srdečního svalu. Existuje více forem akčního potenciálu, které se liší přesným mechanizmem vzniku a délkou trvání. Obecně řečeno vzniká akční potenciál náhlou změnou koncentrace iontů na jednotlivých stranách membrány (což je dáno existencí speciálních iontových kanálů), je schopen se šířit po membráně buňky a díky synapsím i mezi buňkami. Díky akčnímu potenciálu se pak mohou šířit nervové vzruchy v organismu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů