Pojem rakovina oka můžeme chápat jako zjednodušující termín, který zahrnuje zhoubné nádory napadajcí oční tkáň. Jedná se o nepříjemnou problematiku, protože kromě vlastního zhoubného potenciálu jednotlivých nádorů dochází v rámci jejich léčby často k trvalému poškození zraku.


Typy nádorů: V dospělém věku vzniká v oku nejčastěji melanom a o něco méně častá je oční forma lymfomu. Speciálně na kůži očních víček se mohou objevit i jiné formy rakoviny kůže, jako je bazaliom, spinaliom a kožní forma melanomu. Pro dětský věk je typický zhoubný nádor známý jako retinoblastom. Do oční tkáně mohou metastazovat i jiné zhoubné tumory vznikající jinde v těle, to je však spíše raritní událost.


Příčiny: Příčiny závisí na tom, o jaký nádor jde. Nádory vznikající uvnitř oka (zmíněný melanom a lymfom) vznikají na základě kombinace genetických a zevních faktorů, které nejde přesně určit, a proto jejich vzniku nejde příliš dobře zabránit. Pro zhoubné nádory kůže očních víček platí stejné rizikové faktory jako pro rakovinu kůže jiných částí těla, přičemž hlavním rizikem je dlouhodobé působení slunečního záření. Retinoblastom v dětském věku vzniká na základě genetické mutace, která může být vrozená.


Projevy: Projevy rakoviny oka závisí na tom, kde tumor vzniká. Různé formy rakoviny kůže na víčkách mají podobu nehojících se a postupně se zvětšujících vřídků, kožní melanom má podobu nepravidelné pigmentové skvrny (viz. příslušný text). Nádory rostoucí uvnitř oka mohou narušit zrak, způsobovat výpadky zorného pole, nebo vyvolávat různé falešné vjemy (např. světelné záblesky). Speciálně nitrooční melanom typicky vyrůstá z duhovky a může být viditelný jako nepravidelná rostoucí skvrna narušující jinak pravidelný kruhovitý tvar duhovky.


Diagnostika: Kožní nádory v těsném okolí oka většinou diagnostikuje kožní lékař, nádory přímo v oku oční lékař. Pokud je nejistota stran původu a druhu nádoru, je nutné získat pomocí biopsie vzorek nádorové tkáně k histologickému vyšetření. Chceme-li vyloučit přítomnost metastáz primárně očního nádoru jinde v těle, saháme po zobrazovacích metodách, jako je CT vyšetření nebo dražší a přesnější PET CT.


Léčba: U většiny tumorů oka je základem jejich chirurgické odstranění. U povrchových kožních nádorů víček může postačit omezený operační zákrok se zachováním oka, ale u nitroočních nádorů bývá nutné odstranění části, nebo celého postiženého oka s trvalým poškozením, nebo úplnou ztrátou zraku. Další možnosti terapie (ozařování, chemoterapie apod.) pak již plně závisí na konkrétním typu a rozsahu tumoru.


Zdroje
https://www.nhs.uk
https://www.cancer.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů