Termín radikulární znamená „kořenový“ a pochází z latinského slova kořen (radix). Slovo radikulární obvykle používáme v souvislosti s míšními kořeny, což jsou svazky nervových vláken vycházejících z míchy. Hovoříme typicky o kořenových syndromech. To jsou charakteristické poruchy citlivosti a hybnosti končetin vznikající při poškození konkrétního míšního kořene.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů