Polyurie znamená zvýšený výdej moči, jde o objem vyšší než 2,5 litru moči denně. Polyurie se může objevit při zvýšeném příjmu tekutin, v pozdější (regenerační) fázi akutního selhání ledvin, u hormonálních poruch metabolizmu vody (např. diabetes insipidus) a při přítomnosti osmoticky aktivních částic v moči (např. glukóza u neléčené cukrovky). Opakem polyurie je oligurie.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů