S polypektomií se nejčastěji setkáme v oboru gastroenterologie, kdy ji chápeme jako odstraňování polypů z trávicího traktu (zejména žaludek a tlusté střevo). Polypům jsem věnoval speciální článek a můžete se v něm dočíst, že se jedná o výrůstky sliznice rostoucí do dutin dutých orgánů. Jsou nádorové i nenádorové a nádorové můžeme rozlišit na nezhoubné a zhoubné. Jistý problém je ten, že tento charakter polypu zjistíme přesně pouze histologickým vyšetřením, od pohledu se můžeme o jeho charakteru pouze dohadovat.

Z toho důvodu je nutné získat polyp k histologickému vyšetření. Dle zavedeného postupu se nyní nedoporučuje brát z polypů vzorky kleštěmi (tj. nedoporučuje se biopsie), ale rovnou polyp celý odstranit klasickou polypektomií kličkou. Je-li polyp příliš rozsáhlý, a na jeho odstranění si netroufáme, je vhodné pacienta bez provedení biopsie odeslat na vyšší pracoviště. Tento postup má to opodstatnění, že po provedení biopsie se může polyp zajizvit a jeho následné endoskopické odstranění je pak obtížnější.

 

Endoskopická polypektomie: Vlastní polypektomie se provádí při endoskopickém vyšetření (gastroskopie a kolonoskopie). U menších polypů se stopkou se pracovním kanálem endoskopu zavede polypektomická klička. Ta se přehodí přes polyp jako laso, stáhne, a pak se do ní pustí elektrický proud, který polyp odřízne. Uříznutý polyp se pak endoskopickým nástrojem vyjme z trávicího traktu. V případě, že je polyp větší a přisedlý, se do sliznice pod něj nejprve speciální jehlou aplikuje roztok adrenalinu a modrého barviva. Tím polyp nadzvedneme, barvivo nám ozřejmí, kudy vést řez kličkou, a adrenalin snižuje riziko krvácení. Další postup je stejný – polyp je odříznut kličkou.

 

Příprava: Celková příprava pacienta se shoduje s přípravou k endoskopickému zákroku, tj. ke gastroskopii a kolonoskopii. Speciálně u polypektomie je však nutné klást důraz na to, aby měl pacient dobrou srážlivost krve. Neměl by tedy užívat žádný silnější lék na ředění krve.

 

Další postup: Polyp je po odstranění odeslán na histologické vyšetření, kde nám přesně sdělí, zda se jednalo o nenádorový či nádorový polyp a u nádorového polypu je zhodnocena jeho zhoubnost. Patolog se obvykle vyjádří i k tomu, zda byla tkáň nádorového polypu odstraněna celá. Další postup pak záleží na tomto nálezu – za jak dlouho je provedeno kontrolní vyšetření, zda pacienta nějakým způsobem došetřovat apod.

 

Rizika: Riziko zákroku roste s velikostí odstraňovaného polypu. Typickým rizikem je krvácení a závažným rizikem je protržení střeva. Při krvácení se podávají léky zrychlující srážení krve a eventuálně se krvácející místo ošetří při opakované endoskopii. Protržení střeva je velmi závažné a často se musí řešit chirurgicky.

 

Význam: Odstraňování polypů je nutné. Zjistí-li se při histologickém vyšetření, že polyp je nádorový (což je velice časté), může být polypektomie de facto z dlouhodobého hlediska život zachraňujícím zákrokem. Nezhoubné nádorové polypy střeva totiž mají tendenci se časem změnit v rakovinu tlustého střeva.


Zdroje
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://www.sciencedirect.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů