V interním lékařství se s polypektomií setkáváme v oboru gastroenterologie, kdy ji chápeme jako odstraňování polypů z trávicího traktu (zejména žaludek a tlusté střevo).

Polypům jsem věnoval speciální článek a můžete se v něm dočíst, že se jedná o výrůstky sliznice rostoucí do dutin dutých orgánů. Jsou nádorové i nenádorové a nádorové můžeme rozlišit na nezhoubné a zhoubné. Jistý problém je ten, že tento charakter polypu zjistíme přesně pouze histologickým vyšetřením, od pohledu se můžeme o jeho charakteru pouze dohadovat.

 

Úvod: Z toho důvodu je nutné získat polyp k histologickému vyšetření. Dle zavedeného postupu se nyní nedoporučuje brát z polypů vzorky kleštěmi (tj. nedoporučuje se biopsie), ale rovnou polyp celý odstranit klasickou polypektomií kličkou. Je-li polyp příliš rozsáhlý, a na jeho odstranění si netroufáme, je vhodné pacienta bez provedení biopsie odeslat na vyšší pracoviště. Tento postup má to opodstatnění, že po provedení biopsie se může polyp zajizvit a jeho následné endoskopické odstranění je pak obtížnější.

 

Endoskopická polypektomie: Vlastní polypektomie se provádí při endoskopickém vyšetření (gastroskopie a kolonoskopie). U menších polypů se stopkou se pracovním kanálem endoskopu zavede polypektomická klička. Ta se přehodí přes polyp jako laso, stáhne, a pak se do ní pustí elektrický proud, který polyp odřízne. Uříznutý polyp se pak endoskopickým nástrojem vyjme z trávicího traktu.

V případě, že je polyp větší a přisedlý, se do sliznice pod něj nejprve speciální jehlou aplikuje roztok adrenalinu a modrého barviva. Tím polyp nadzvedneme, barvivo nám ozřejmí, kudy vést řez kličkou, a adrenalin snižuje riziko krvácení. Další postup je stejný – polyp je odříznut kličkou.

 

Příprava: Celková příprava pacienta se shoduje s přípravou k endoskopickému zákroku, tj. ke gastroskopii a kolonoskopii. Speciálně u polypektomie je však nutné klást důraz na to, aby měl pacient dobrou srážlivost krve. Neměl by tedy užívat žádný silnější lék na ředění krve, čímž se myslí zejména Warfarin. Ten by proto měl být s předstihem vysazen a nahrazen jiným lékem.

 

Další postup: Polyp je po odstranění odeslán na histologické vyšetření, kde nám přesně sdělí, zda se jednalo o nenádorový či nádorový polyp a u nádorového polypu je zhodnocena jeho zhoubnost. Patolog se obvykle vyjádří i k tomu, zda byla tkáň nádorového polypu odstraněna celá. Další postup pak záleží na tomto nálezu – za jak dlouho je provedeno kontrolní vyšetření, zda pacienta dovyšetřovat apod.

 

Rizika: Riziko zákroku roste s velikostí odstraňovaného polypu. Typickým rizikem je krvácení a závažným rizikem je protržení střeva. Při krvácení se podávají léky zrychlující srážení krve a eventuálně se krvácející místo ošetří při opakované endoskopii. Protržení střeva je velmi závažné a často se musí řešit chirurgicky.

 

Význam: Odstraňování polypů je nutné. Zjistí-li se při histologickém vyšetření, že polyp je nádorový (což je časté), je polypektomie de facto z dlouhodobého hlediska život zachraňujícím zákrokem. Nezhoubné nádorové polypy střeva totiž mají vždy tendenci se časem změnit v rakovinu tlustého střeva.


Zdroje
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://www.sciencedirect.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů