Polymerázy jsou enzymy, které jsou schopné z jednoduchých molekul vytvářet molekuly složitější (polymerace). V lidské biologii mají význam zejména enzymy DNA polymeráza a RNA polymeráza, které umožňují tvorbu řetězců zmíněných nukleových kyselin.
 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů