Poikilotermní je takový živočich, který nemá stálou tělesnou teplotu. Teplota jeho těla závisí na teplotě okolního prostředí (ryby, plazi aj.). Člověk do této skupiny nepatří, je totiž homoiotermní živočich.
 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů