Homoiotermní je živočich se stabilní tělesnou teplotou, která by neměla záviset na teplotě okolního prostředí. Do této skupiny patří i člověk. K udržování stálé teploty mívají homoiotermní organizmy vybudován termoregulační systém. Opakem jsou poikilotermní živočichové.
 
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů