Plegie je odborné označení pro obrnu (ochrnutí). Jde tedy o narušení funkce svalu nebo skupiny svalů, přičemž slovo plegie vyjadřuje, že jde o úplné vymizení svalové síly. Částečný výpadek svalové síly označujeme slovem paréza.

Plegie má určité specifické podtypy, které mají své speciální názvy – paraplegie (plegie obou dolních končetin), hemiplegie (plegie stejnostranné horní a dolní končetiny) a kvadruplegie (plegie všech končetin).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů