Skip to main content
 


Paréza

Paréza je odborné označení pro obrnu (ochrnutí). Jde tedy o narušení funkce svalu nebo skupiny svalů, přičemž slovo paréza vyjadřuje, že jde o pouhé oslabení a nikoliv úplné vymizení svalové síly. Úplný výpadek svalové síly označujeme slovem plegie.

Paréza má určité specifické podtypy, které mají své speciální názvy – paraperéza (paréza obou dolních končetin), hemiparéza (paréza stejnostranné horní a dolní končetiny) a kvadruparéza (paréza všech končetin).
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů