Pickova nemoc [Pikova] je vzácné degenerativní onemocnění postihující mozek, způsobující závažné problémy a zkracující život postiženého. Nemoc se objevuje mezi 50-60 lety života. Nepleťte si ji s podobně znějící Niemann-Pickovou chorobou.

 

Příčiny: Předpokládá se určitý vliv genetických faktorů, ale není v tom dosud úplně jasno. Dochází k tomu, že se v nervových buňkách začne ukládat sloučenina známá jako beta-amyloid a ta je začne poškozovat. Nejvíce postižený je přední (frontální) a oba spánkové (temporální) laloky koncového mozku, proto se nemoc odborně označuje jako frontotemporální demence. Postupné odumírání neuronů pak vede k rozvoji projevů nemoci.

 

Projevy: Nemoc je do určité míry podobná Alzheimerově nemoci, ale je zde několik důležitých odlišností. Hlavním projevem není porucha paměti, ale změny osobnosti a emocí, které mají charakter syndromu frontálního laloku (abnormálně dobrá nálada, nevhodné žertování, nadměrná popudlivost, narušení sociálních vztahů, problémy v osobní hygieně, neklid, nadměrná aktivita nebo naopak pasivita s rozvojem abulie). Teprve postupem času se objevuje demence a poruchy paměti, zhoršování nemoci je naštěstí většinou dost pomalé.

 

Diagnostika: Pacient je většinou vyšetřen neurologem a psychiatrem, součástí vyšetření je provedení CT vyšetření mozku k vyloučení jiných onemocnění mozku, které by mohly potíže způsobovat. Pravděpodobná diagnóza je stanovena na základě zkušeností lékaře a klinických projevů postiženého. Definitivní průkaz nemoci je ovšem možný pouze při pitvě mozku, kdy histologické vyšetření prokáže charakteristický nález tzv. Pickových tělísek v neuronech.

 

Léčba: Onemocnění není možné vyléčit, psychiatři se mohou pokusit zmírnit jeho příznaky, případně použít některé léky ze skupiny antidepresiv, pokud u nemocného dominují depresivní příznaky.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.alzheimers.net

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů