Vyšetření známé jako pH-metrie (pH metrie) jícnu je prováděné na gastroenterologických pracovištích a jedná se v dnešní době o poměrně časté funkční vyšetření horní části trávicího traktu.

 

Indikace: Jícnová pH-metrie je určena lidem, kteří trpí komplikovanější refluxní nemocí jícnu projevující se pálením žáhy a dalšími příznaky, přičemž klasická terapie blokátory protonové pumpy není účinná.

 

Příprava: Pacient by měl být před vyšetřením nalačno a neměl by kouřit. Vhodné je s předstihem vysadit léky, které by mohly zkreslit výsledek vyšetření. Jde především o léky proti překyselení žaludku, jako jsou blokátory protonové pumpy.

 

Princip vyšetření: Jícnová pH-metrie může mít více podob, v dnešní době se nicméně většinou provádí 24hodinová pH-metrie, která trvá celý den. Na začátku vyšetření se pacient dostaví do zdravotnického zařízení, kde je mu nosem do jícnu zavedena tenká sonda, jejíž konec by se měl nacházet těsně nad přechodem jícnu do žaludku. K sondě je připojený přístroj, který pomáhá měřit pH během dne.

Člověk se zavedenou sondou pak jde domů a jsou mu doporučeny běžné denní činnosti, během kterých si může zapisovat časy případných subjektivních obtíží. Další den se vrací do nemocnice, sonda je odstraněna a údaje z přístroje jsou odečteny. Důležité je hodnocení změn pH, především epizod snížení pH, které znamená přítomnost kyselého refluxu z žaludku do jícnu.

 

Význam: Vyšetření může objektivně potvrdit přítomnost refluxní nemoci jícnu, což má význam pro další terapeutický postup. Pokud si člověk během vyšetření zapisuje případné časy svých obtíží, může pH-metrie jícnu potvrdit, či vyvrátit souvislost mezi přítomností refluxu a pacientovými příznaky.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů