Termín per secundam se používá v chirurgii, kde celý termín sanatio per secundam intentionem znamená sekundární hojení rány. Jde o hojení ran infikovaných a-nebo široce zejících, kdy nejprve části tkání podlehnou nekróze a následně se hojí granulační tkání za vzniku větší jizvy. Druhou možností hojení rány je hojení per primam.
 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů