Nekróza znamená odumření buňky, tkáně či orgánu (celého nebo pouze části). Nekróza může mít řadu příčin a může být spojena s trvalým narušením funkce postižené tkáně. Hovoříme-li o nekróze buněk, pak máme na mysli proces buněčné smrti, při kterém dochází k uvolnění obsahu buňky do okolí a ke vzniku zánětlivé reakce (což odlišuje nekrózu od apoptózy).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů