Patella (čéška) je kost, kterou najdeme v oblasti kolene. Patella se účastní stavby kolenního kloubu.

 

Stavba patelly

Patella je největší sezamská kost lidského těla. Sezamské kosti jsou takové kosti, které jsou uloženy ve šlachách a patella je uložena v mohutné šlaše čtyřhlavého svalu stehenního (musculus quadriceps femoris). Tato šlacha pokračuje pod patellu a jako tzv. ligametum patellae se následně upíná na horní část kosti holenní (tibia).

Tvar má patella víceméně trojúhelníkovitý, přičemž její hlavní vrchol (apex) směřuje směrem dolů. Zadní plocha čéšky je z velké části tvořena kloubní plochou, která je v kontaktu s femurem (přesněji s facies patellaris mezi oběma kondyly femuru).

Schéma - patella jako součást kolenního kloubu

 

Význam patelly

Čéška je dosti důležitá pro správnou funkci kolenního kloubu a je důležitá zejména pro jeho natažení (extenzi). Kromě toho kloub stabilizuje a chrání ho před mechanickými silami působícími zepředu.

 

Proč je to důležité?

  • Z klinického hlediska jsou hlavní zlomeniny čéšky, které se mohou objevit v rámci poranění kolene, kdy velká mechanická síla působila na tuto oblast zepředu.

  • Patelární reflex je situace, při které dojde k mimovolní kontrakci šlachy quadriceps femoris po jejím mechanickém podráždění. V medicíně se typicky provádí poklepem neurologickým kladívkem na oblast ligamentum patellae (s končetinou pokrčenou v koleni). Poklep vede k lehké extenzi v kolenním kloubu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů