Femur (kost stehenní) je nejmohutnější a nejdelší kost v těle. Tvoří základ stehenní oblasti a účastní se stavby kolenního a kyčelního kloubu.

 

Stavba femuru

Proximální část femuru je zakončena hlavicí (caput femoris), která slouží jako hlavice kyčelního kloubu. Pod ní je zúžený krček femuru (collum femoris) a pod ním dva větší výběžky (trochanter major a trochanter minor).

Tělo femuru je dosti dlouhé a štíhlé, v distální části se rozšiřuje a vytváří dva tzv. kondyly (condylus medialis a condylus lateralis), které se účastní stavby kolenního kloubu. Na přední straně femuru je mezi kondyly chrupavkou pokrytá plocha (facies patellaris), která je v kontaktu s čéškou (patella).

Pravý femur zepředu

 

Pravý femur zezadu

 

Význam femuru

Femur je naprosto zásadní kost pro stoj a chůzi. Tvoří kostěný základ stehna, upíná se na něj řada svalů a podílí se na stavbě základních nosných kloubů (tj. kyčelního a kolenního). To vše znamená, že při vyřazení funkce femuru vede k vyřazení funkce příslušné končetiny a člověk je bez terapeutického zákroku zcela imobilizován.

 

Proč je to důležité?

  • Zlomeniny femuru jsou velmi důležitou ortopedickou problematikou. Femur se typicky láme v místě krčku (collum) a tyto "zlomeniny krčku" byly smrtelným úrazem seniorů, protože následná imobilizace u nich vedla k zápalu plic a ke smrti. V dnešní době při akutním ortopedickém řešení  následnou okamžitou vertikalizací a rehabilitací je již možné i tento úraz přežít.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů