Termín paroxysmální je v medicíně používán velice často a do češtiny ho můžeme přeložit jako „záchvatovitý“. Označujeme jím jevy, které náhle vznikají a končí, přičemž trvají pouze určitou omezenou dobu. Poměrně často např. hovoříme o paroxysmální fibrilaci síní, u které se epizody fibrilace střídají s normálním rytmem. Dalším známým pojmem je hematologické onemocnění známé jako paroxysmální noční hemoglobinurie.
 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů