Parenterální výživa (nutrice) představuje problematiku týkající se nutriční podpory nemocných. Ačkoliv má parenterální výživa zdánlivě mnoho výhod, dáváme před ní přednost výživě enterální.

 

Princip: Parenterální výživa znamená, že nemocnému podáváme speciálně připravené roztoky obsahující přesně definované množství živin a energie (cukry, tuky, aminokyseliny, vitaminy a stopové prvky), které jsou uzpůsobené k nitrožilnímu podání. Některé vaky s méně koncentrovanou výživou mohou být podány prakticky do jakékoliv žíly, vysoce koncentrované roztoky musí být nicméně podány do některé z velkých žil pomocí centrálního žilního katétru.

 

Využití: Krátkodobé použití parenterální výživy je možné u podvyživených pacientů nedostatečně přijímajících potravu (viz obecný text o nutriční podpoře), u pacientů v bezvědomí, u pacientů s poruchami polykání, u nemocných s akutní pankreatitidou a u nemocných s poruchou absorpce živin ve střevě. Vzhledem k nevýhodám (viz níže) bychom však měli parenterální výživu nahradit enterální výživou hned, jak je to možné.

Výjimku tvoří stavy, kdy trávicí trakt dlouhodobě nefunguje a živiny podané enterální výživou by nevstřebal. Patří sem například neřešitelné případy těžké poruchy absorpce živin, jako je syndrom krátkého střeva po operačním odstranění příliš dlouhého segmentu střeva, nebo existence střevních píštělí (abnormální spojky mezi střevy nebo mezi střevem a jinými tkáněmi), kterými může potrava protékat aniž by došlo ke kontaktu se střevní sliznicí. U takto dlouhodobě podávané parenterální výživě lze zajistit její domácí aplikaci a pak mluvíme o domácí parenterální nutrici.

 

Nevýhody: Musíme si uvědomit, že parenterální výživa má celou řadu nevýhod. Kromě nutnosti mít neustále žilní přístup s rizikem průniku infekce jde o nepřirozený způsob výživy, který obchází trávicí trakt. Důsledkem je poměrně snadné „předávkování“ nemocného výživou, kterou tělo nedokáže zpracovat (tzv. refeeding syndrom). Kromě toho střevní buňky začnou strádat, protože kontakt s živinami nutně potřebují. Dojde tak k narušení sliznice střeva s poklesem lokální imunity a snadným průnikem bakterií do dutiny břišní s potenciálně závažnými komplikacemi. Kromě toho nepřítomnost živin narušuje rovnováhu ve střevní mikroflóře s rizikem množení potenciálně nebezpečných bakterií. K nevýhodám musíme přičíst i výrazně vyšší cenu parenterálních preparátů.

 

Výhody: Hlavní výhodou parenterální výživy je možnost jejího podání i pacientům v bezvědomí a možnost podání výživy i nemocným s nefunkčním, či těžce narušeným trávicím traktem včetně střevní neprůchodnosti.


Zdroje

http://www.nutritioncare.org
https://www.msdmanuals.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů