Termín paraneoplastický znamená „při neoplázii“, tedy přeloženo do češtiny „při nádorovém onemocnění“. V obecnějším smyslu jej můžeme použít pro jakýkoliv příznak, nález nebo komplikaci související s přítomností maligního tumoru, který se ovšem objevuje ve vzdálených orgánech nádorem nezasažených. Více o této problematice si přečtěte v delším textu o paraneoplastickém syndromu.

Paraneoplastické příznaky mohou vzniknout v důsledku reaktivní produkce různých sloučenin naším organizmem. Tyto sloučeniny působí prozánětlivě a zvyšují krevní srážlivost. Typickým paraneoplastickým nálezem tohoto typu je trombóza žil vzniklá v důsledku zvýšené krevní srážlivosti.

Paraneoplastické příznaky mohou vznikat i v případě, že buňky nádoru aktivně produkují hormony nebo jiné účinné sloučeniny, které následně ovlivňují metabolizmus organismu. Typickým příkladem je produkce hormonu ACTH některými karcinomy plic a s tím souvisejícími příznaky Cushingova syndromu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů