Otrava metanolem (metylalkoholem) je nebezpečná a může vést k vážnému ohrožení zdraví, či dokonce ke smrti. V ČR není až tak častá jako například ve východoevropských zemích (typicky v Rusku), ale jistě si pamatujete na velkou metanolovou aféru z roku 2012, která se na území našeho státu odehrála.

 

Příčiny: Příčinou otravy je požití látky zvané metanol. Metylakohol se používá v různých odvětvích průmyslu a naneštěstí se jedná i o látku vznikající při nekvalitně a nepořádně prováděné destilaci alkoholu, což je případ nekontrolovaných palíren. V Rusku, kde si tvrdý alkohol lidé pálí pokoutně doma, výsledný produkt jejich snažení často obsahuje pořádnou dávku metanolu.

To, co lidově nazýváme alkoholem, je chemická sloučenina etanol, která je do značné míry metanolu podobná – chutí, barvou i vůní. Proč tedy etanol snášíme relativně dobře a chemicky podobný metanol je pro nás přitom vysoce toxický? Odpovědí je různý koloběh obou látek v těle.

Etanol je enzymem alkoholdehydrogenáza přeměněn na acetalaldehyd (látka zodpovědná za kocovinu) a ten je jiným enzymem přeměněn na neškodnou kyselinu octovou, která se může dále zpracovávat.

Metanol (metylakohol) je přeměněn stejným enzymem jako etanol, tj. alkoholdehydrogenázou. Produkt reakce je ovšem jiný – vzniká agresivní sloučenina formaldehyd, která se působením dalšího enzymu přemění na poměrně silnou kyselinu mravenčí (to samé svinstvo používají mravenci, když nás štípnou). Ačkoliv metanol sám o sobě má vlastnosti podobné etanolu a nijak zvlášť jedovatý není, jeho produkty vznikající v těle jsou jedovaté přímo smrtelně.

Výše uvedený text lze shrnout do tohoto schématu

 

K otravě metylakoholem může dojít v podstatě 3 způsoby:

1. Člověk se omylem napije průmyslového metanolu.

2. Člověk záměrně vypije průmyslový metanol v sebevražedném úmyslu

3. Člověk se otráví metanolem při konzumaci nekvalitně vypáleného alkoholu.

 

Projevy: Vzhledem k tomu, že metanol toxický není a jedovaté látky vznikají až jeho přeměnou v našem těle, nastupují i příznaky otravy postupně. Otrava se projevuje bolestmi hlavy, nevolností, zvracením, zmateností, poruchou vědomí a smrtí. Důležitým mechanizmem poškození tkání je kyselý charakter zplodin metanolového metabolizmu, které vyvolají metabolickou acidózu (překyselení organizmu). Smrtelná dávka kyseliny mravenčí vznikne v těle dospělého po vypití asi 100 ml čistého metanolu. Produkty metanolu jsou toxické pro optický nerv a už vypití pouhých 10 ml metanolu tak může vést k trvalému narušení zraku s výpadky zorného pole, v nejhorším případě k trvalé slepotě.

 

Prevence: Vzhledem k tomu, že průmyslově používaný metanol je kapalina na první pohled i ochutnání podobná alkoholu, měly by být láhve s ním řádně označené. V některých státech se dokonce do průmyslového metanolu povinně přidává modré barvivo, aby si ho nikdo nespletl. Druhou formou prevence je dát si pozor, jaký alkohol vlastně pijeme. Bezpečné je pít alkohol z kolkovaných lahví a ze spolehlivých kontrolovaných palíren. Pít alkohol z neprověřené domácí palírny s sebou nese riziko.

 

Léčba: Nyní přicházíme k tomu zajímavému. Základní léčbou otravy metanolem, je otráveného opít jakýmkoliv kvalitním tvrdým alkoholem obsahujícím nad 40% etanolu. Využíváme toho, že etanol i metanol jsou přeměňovány tím samým enzymem. Platí totiž, že tento enzym ochotněji přeměňuje etanol než metylalkohol. Jednoduše řečeno, má-li enzym ve svém okolí dostatek molekul etanolu, přeměňuje je přednostně a molekuly metanolu musí čekat. Když tedy člověku v nemocnici záměrně udržujeme hladinu etanolu v krvi těsně nad 1 promile (střední opilost), metanol se nemůže přeměňovat na toxické produkty a postupně se v nezměněné formě vyloučí z těla ven.

Je-li to třeba, lze použít dialyzační přístroj, kterým necháme protékat krev otráveného (hadičkou z jeho těla do přístroje a pak jinou hadičkou zpět). V dialyzačním přístroji se metanol vychytá. Povšimněme si, že postup léčby je prakticky totožný s léčbou u otravy etylenglykolem.


Zdroje
https://medlineplus.gov
https://emedicine.medscape.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů