Kyanid draselný (chemicky KCN) je prudce jedovatá sloučenina, která se používá v průmyslu, ale je i nechvalně známým prostředkem páchání vražd včetně masového zabíjení židů za Druhé světové války.

 

Příčiny

Kyanid se v organizmu velmi rychle rozštěpí na draslík a kyanidový iont, který opět téměř okamžitě v lidských tkáních zablokuje jeden zásadní mitochondriální enzym a tím mitochondrie vyřadí z funkce. Mitochondrie se nacházejí uvnitř buněk a jsou nezbytné pro kyslíkový energetický metabolizmus, tj. využití kyslíku pro tvorbu energie. Při vyřazení zmíněného enzymu nejsou tkáně schopné využít vdechovaný kyslík - je vyřazeno tkáňové dýchání.

V dnešní době se lze otrávit kyanidem v plynné formě, která se uvolňuje při hoření některých plastů a podobných polymerů užívaných ve stavebnictví a průmyslu. Historicky byl kyanid součástí sloučeniny Cyklon B, který byl využíván v masovém vraždění židů v plynových komorách, na druhou stranu byly kyanidové kapsle s tekutým kyanidem využívány i nacisty při sebevraždách na samém konci prohrané války. Čistý kyanid bez dalších příměsí má zápach po hořkých mandlích.

 

Projevy

Smrtelná dávka je pro dospělého člověka jen několik desítek miligramů kyanidu. Z výše uvedeného vyplývá, že tkáně ztratí schopnost využít kyslík a to při akutní otravě vede k rychlému udušení, i když postižený může zcela normálně dýchat. Kyslíku je v krvi otráveného sice dost, ale je k ničemu. Jako první je postižen mozek, otrávený ztrácí vědomí a umírá. Smrt u vysoké dávky nastává prakticky ihned po otravě, u menších dávek může předcházet pocit dušení, křeče, zmatenost a bolesti hlavy.

V malém množství je plynný kyanid přítomen v cigaretovém kouři a chronicky se mu tak vystavují dlouholetí kuřáci. Účinek není v tomto případě silný, kyanid prostě zhoršuje celkově negativní dopad cigaretového kouře na zdraví. Vyšší množství kyanidu najdeme i v některých rostlinných potravinách, například v hořkých mandlích.

 

Léčba

U velké dávky je terapie prakticky nemožná, protože postižený umírá dříve, než je dostupná jakákoliv lékařská pomoc. Resuscitace je neúčinná, protože v dýchání a krevním oběhu prvotní problém není. Snad jedinou možností nepříliš účinné terapie je kyslíková terapie ve snaze zajistit organizmu alespoň nadbytek kyslíku ve vdechovaném vzduchu. Odborné publikace zmiňují i některé protijedy, které různými mechanizmy brání vazbě kyanidu na buněčné mitochondrie*.

* Pro zajímavost jde často o sloučeniny, které způsobí jinak nechtěnou přeměnu hemoglobinu v červených krvinkách na methemoglobin (vznik methemoglobinémie). Methemoglobin sice není schopen uvolňovat do tkání kyslík, ale na druhou stranu je oblíbeným cílem kyanidu, který se kvůli tomu uvolní z mitochondrií.


Zdroje
https://emergency.cdc.gov
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů