Otrava etylenglykolem je nebezpečná a může vést k vážnému ohrožení zdraví, či dokonce ke smrti. Vzhledem k rozšířenému používání etylenglykolu je vhodné o této problematice něco vědět.

 

Příčiny: Příčinou otravy je požití látky zvané etylenglykol (ethylenglykol). Tato chutí sladká sloučenina se používá jako nemrznoucí chladící kapalina pro automobily (Fridex) a má také bohaté využití v průmyslu. Její sladká chuť je důvodem otrav dětí a někteří lidé ji dokonce požijí ve snaze spáchat sebevraždu.

 

Samotný etylenglykol je jedovatý sám o sobě, ještě jedovatější jsou ale jeho metabolity, které z něj v našem těle začnou vznikat působením enzymů. Ethylenglykol se působením enzymu alkoholdehydrogenáza začne přeměňovat na toxický glykolaldehyd, který se přes další toxické sloučeniny mění až na kyselinu šťavelovou. Tohle zdánlivě nadbytečné zaběhnutí do biochemie je ve skutečnosti velmi podstatné pro léčbu otravy.

 

 

Projevy: Otrava etylenglykolem se projevuje bolestmi hlavy, nevolností, zvracením, zmateností, poruchou vědomí, poruchami srdečního rytmu a mnohdy i smrtí. Důležitým problémem je kyselý charakter metabolických produktů etylenglykolu se rozvojem metabolické acidózy. Kyselina šťavelová jakožto konečný produkt etylenglykolu v těle dává vznik krystalům v ledvinách a může způsobit jejich selhání.

 

 

Prevence: Vzhledem k příjemně sladké chuti etylenglykolu, lze do něj při výrobě cíleně přidávat látky, po kterých jeho chuť zhořkne. Omezí se tím její požití dětmi.

 

 

Léčba: Při léčbě využijeme našich biochem. znalostí. Pomocí výše zmíněného enzymu alkoholdehydrogenázy je totiž v našem těle zpracováván i alkohol (chemicky zvaný etanol). Etanol je enzymem alkoholdehydrogenáza přeměněn na acetalaldehyd (látka zodpovědná za kocovinu) a ten je jiným enzymem přeměněn na neškodnou kyselinu octovou, která se může dále zpracovávat.
 

Navíc platí, že enzym alkoholdehydrogenáza přeměňuje ochotněji etanol než etylenglykol. Jednoduše řečeno, má-li enzym ve svém okolí dostatek molekul etanolu, přeměňuje je přednostně a molekuly etylenglykolu musí na přeměnu čekat. Když tedy člověku v nemocnici záměrně udržujeme hladinu etanolu v krvi těsně nad 1 promile (střední opilost), etylenglykol se nemůže přeměňovat na toxičtější produkty a postupně se v nezměněné formě vyloučí z těla ven.
 

Základní léčbou otravy etylenglykolem je proto otráveného opít jakýmkoliv kvalitním tvrdým alkoholem obsahujícím nad 40% etanolu.

 

Otrava etylenglykolem - schema

Na tomto obrázku je shrnutí výše uvedeného textu. Přísun etanolu (alkoholu) zaměstná enzym alkoholdehydrogenázu a ten přestane přeměňovat etylenglykol na jeho jedovatější produkty. 

 

 

Možné je i použití dialyzačního přístroje, kterým necháme protékat krev otráveného (hadičkou z jeho těla do přístroje a pak jinou hadičkou zpět). V dialyzačním přístroji se jedovatý etylenglykol z krve odfiltruje. Léčba je tedy prakticky stejná jako u otravy metanolem, který se v těle taktéž přeměňuje pomocí alkoholdehydrogenázy.

 

 

Závěr: Dodávám, že při důvodném podezření na požití etylenglykolu není od věci zavolat na Toxikologické Informační Středisko (224919293), kde je služba 24 hodin denně připravena poradit s postupem u jakékoliv otravy.


Zdroje
https://www.aafp.org
https://www.ncbi.nlm.nih.gov

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů