Digoxin je sloučenina obsažená v rostlině známé jako náprstník, která našla významné využití v medicíně, přesněji řečeno v kardiologii. Dnes už se digoxin rozhodně nevyužívá tak často jako dříve, přesto jej však najdeme v medikaci mnoha interních pacientů.

Využití digoxinu

Sloučenina digoxin se využívá jako lék stejného jména, o němž si můžete přečíst v tomto článku. Zkráceně řečeno je dnes hlavní indikací pacient se srdečním selháváním, který má navíc rychlejší tepovou frekvenci při fibrilaci síní. Uplatňuje se zklidňující a zpomalující efekt digoxinu na srdeční sval.

 

Příčiny otravy

Digoxin má velmi úzké terapeutické rozmezí, tj. je u sebe velmi blízko účinná hladina a toxická hladina. Denní dávka většiny nemocných se pohybuje jen okolo pětiny až desetiny miligramu denně, předávkování je velmi snadné a jeho riziko je vyšší u pacientů s chronickým jaterním selháváním.

 

Projevy otravy

U postiženého člověka dochází většinou k znepravidelnění a zpomalení srdečního rytmu (tzv. bradykardie), někdy v důsledku vzniku AV blokád. Pomalá srdeční akce může vyvolat srdeční selhávání. Nemocný má zvýšené riziko vzniku závažných poruch rytmu včetně komorové tachykardie a fibrilace komor. Pacient se celkově většinou cítí špatně, může ho bolet na hrudi, může cítit nepříjemný silný (i když většinou spíše pomalý) tlukot srdce a často se nadměrně potí. Poměrně často byly u otravy digoxinem popisovány obtíže charakteru bolestí hlavy, zmatenosti a poruch vidění ve smyslu poruchy vnímání barev (žluté a zelené vidění).

 

Diagnostika

Pokud se u člověka užívajícího digoxin projeví některé z výše uvedených příznaků, pak je vhodné provést krevní náběr, ve kterém lze jednoduše hladinu digoxinu stanovit.

 

Léčba

Samozřejmostí je okamžité vysazení léku obsahujícího digoxin a dále podpůrná léčba při případném srdečním selhávání. Při těžké bradykardii je zde i možnost provést dočasnou kardiostimulaci, kdy se zjednodušeně řečeno pacient napojí na přístroj, který funguje podobně jako kardiostimulátor. Pokud se u otráveného začínají objevovat vážné poruchy rytmu, pak se podávají léky ze skupiny antiarytmik pro zachování správného rytmu. Existuje i speciální protilátka, která digoxin deaktivuje, ale její použití je pro její vysokou cenu velmi vzácné.


Zdroje
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://www.cancertherapyadvisor.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů