Ototoxicita znamená škodlivý účinek některých sloučenin vůči sluchovému aparátu. Vystavení se těmto ototoxickým sloučeninám může způsobit dočasné nebo nevratné poškození sluchu. Je důležité si uvědomit, že ototoxický efekt může mít i řada léčiv (např. některá antibiotika). Detaily si můžete přečíst v příslušném textu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů