Oligodendrogliom je nádor ze skupiny gliomů, který se typicky objevuje v mozku, ale vzácně jej můžeme najít i v míše. Můžeme ho tedy zařadit mezi mozkové i míšní tumory.

Příčiny: Oligodendrogliom vzniká z buněk oligodendroglie, což jsou podpůrné buňky v centrální nervové soustavě (tvoří obaly nervových vláken a podílí se na metabolizmu neuronů). Přesná příčina vzniku oligodendrogliomu není jasná, postiženi jsou nejčastěji dospělí lidé a nádor se vyskytuje u obou pohlaví. Jako u většiny chorob půjde zřejmě i zde o souhru genetických a zevních faktorů.


Projevy: Oligodendrogliom může svým růstem způsobovat příznaky, které se objevují i u jiných tumorů mozku (bolesti hlavy, známky nitrolebního přetlaku, stavy zmatenosti, změny chování a jiné). Poměrně specifickým příznakem jsou epileptické záchvaty, které jsou v řadě případů prvním projevem oligodendrogliomu. Chování oligodendrogliomů je různé, obvykle prorůstají do okolí a poškozují okolní struktury svým růstem. Naštěstí je tento růst poměrně pomalý.


Diagnostika: Jedinec s některými výše zmíněnými příznaky je obvykle vyšetřen neurologem a následně je doplněno CT vyšetření mozku (či magnetická rezonance), které hmotu tumoru objeví. Definitivní diagnózu lze stanovit buď provedením biopsie tumoru a histologickým vyšetřením vzorku.


Terapie: Léčba oligodendrogliomů je velmi svízelná. Využít lze metod neurochirurgického odstranění tkáně, ozařování a chemoterapie, úspěchy v terapii však nejsou velké. Oligodendrogliomy nejsou dobře ohraničené a chirurgicky je prakticky nejde odstranit, ozáření a chemoterapie růst pouze zpomalí, ale nezastaví. Dlouhodobá prognóza nemocných z těchto důvodů není příliš dobrá. Podpůrná léčba se soustřeďuje na potlačování doprovodných příznaků, při vzniku epileptických záchvatů jsou podávány léky ze skupiny antiepileptik.


Zdroje
https://radiopaedia.org
https://www.cancer.gov

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů