Nystagmus je příznak, který je nejzajímavější pro neurology, ale setkají se s ním běžně i lékaři jiných odborností. Nystagmus můžeme popsat jako rytmicky se opakující pohyby očí v určitém směru, které nejsou ovlivnitelné vůlí. V některých případech je přítomnost nystagmu normální, velmi často jde nicméně o důsledek chorob centrálního nervového systému a-nebo ústrojí rovnováhy a pohybu.
 
Nystagmus mívá dvě složky – rychlou a pomalou. Stran směrového bývá obvykle horizontální (kmitání očí ve vodorovné poloze), ale vzácněji je popisován i vertikální.


Příčiny: V některých případech je přítomnost nystagmu normální, velmi často jde nicméně o důsledek chorob centrálního nervového systému, oka a-nebo ústrojí rovnováhy a pohybu. Uvádím pouze nejčastější a nejvýznamnější případy, problematika nystagmu je dosti obtížná a přesahuje cíle tohoto textu.

1. Rotace – Pokud se člověk ocitne v situaci, kdy je vystaven rotaci (např. kolotoč), při náhlém zastavení se objeví nystagmus, který ale poměrně rychle vymizí. V tomto případě je nystagmus normálním nálezem.

2. Jízda dopravním prostředkem – Nystagmus se může objevit u člověka, který v dopravním prostředku hledí z okénka ven a oči postupně fixují ubíhající objekty v dálce. I zde považujeme nystagmus za normální.

3. Onemocnění mozku – Nystagmus se může objevit v rámci různých chorob mozku, jako jsou například mozkové mrtvice, roztroušená skleróza a mozkové nádory. Zcela speciálním případem je poškození mozku chronickým alkoholizmem, při kterém vzniká tzv. Wernickeho encefalopatie. Dalším onemocněním mozku, které je typicky spojeno s nystagmem, je méně známá Chiariho malformace.

4. Úrazy hlavy – Nystagmus se objevuje u některých lidí po úrazech hlavy. Tento typ nystagmu naštěstí většinou samovolně vymizí.
 
5. Intoxikace – Nystagmus se může objevit u narušení funkce centrálního nervového systému při silnější opilosti, nebo při užití vyššího množství léků (benzodiazepiny, barbituráty, antidepresiva) nebo nelegálních drog (kokain, pervitin, extáze).
 
6. Meniérova chorobaMeniérova choroba spočívá v onemocnění ústrojí rovnováhy a pohybu. Kromě řady dalších příznaků (především motání hlavy), lze u postižených lidí často objevit i nystagmus.
 
7. Vrozený nystagmus – Vrozený nystagmus může doprovázet některé jiné vrozené vady. Popisován je například u vrozených vad postihujících oční duhovku, sítnici, zrakový nerv a další. Nystagmus spolu s mnoha dalšími příznaky doprovází syndrom Noonanové.

8. Nystagmus nejasné příčiny – U určité skupiny pacientů je sice nystagmus diagnostikován, ale jeho příčinu se nepodaří zjistit.
 

Projevy: Pro nás neurologické laiky stačí informace, že nystagmus obvykle uvidíme jako rychlé kmitavé pohyby očí, které trvají, i když dotyčného požádáme, aby zaostřil na určitý nehybný objekt.
 


Ukázka typického horizontálního nystagmu.


Diagnostika: Při podezření na nystagmus je důležité důkladné neurologické vyšetření k vyloučení onemocnění mozku, součástí vyšetřovacího postupu může být vyšetření mozkové tkáně zobrazovací metodou (CT vyšetření mozku, magnetická rezonance). Hodnocení nystagmu je do značné míry subjektivní, objektivizovat jeho přítomnost a charakter lze pomocí speciálního přístroje známého jako elektronystagmograf. V případě potřeby může být doplněno vyšetření očním lékařem.
 
 
Terapie: Léčba nystagmu je relativně svízelná. Lze o ní uvažovat v případě, že je diagnostikován a vyléčen stav, který nystagmus způsobuje. To se ovšem v řadě případů snadněji řekne, než udělá.


Zdroje
https://www.allaboutvision.com
https://emedicine.medscape.com

 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů