Nucleus je latinský výraz pro „jádro“. V medicíně tento pojem nejčastěji používáme ve dvou významech.

  • V anatomii buňky je jádro základní strukturou eukaryotických buněk. V jádře je uložena většina buněčné DNA určující vlastnosti buňky a buněčné procesy v ní probíhající.
  • Druhý význam slova jádro je neurologický, kdy jádro představuje organizovaný a ohraničený shluk neuronů, který se v CNS vyskytuje hlouběji v mozku uvnitř bílé hmoty. Taková jádra se vyskytují zejména v hloubce hemisfér koncového mozku a v mozkovém kmeni.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů