Nucleus je latinský výraz pro „jádro“. V medicíně tento pojem nejčastěji používáme ve dvou významech. V anatomii buňky je jádro základní strukturou eukaryotických buněk. V jádře je uložena většina buněčné DNA určující vlastnosti buňky a buněčné procesy v ní probíhající. Druhý význam slova jádro je neurologický, kdy jádro představuje organizovaný a ohraničený shluk neuronů, který se v CNS vyskytuje hlouběji v mozku uvnitř bílé hmoty. Taková jádra se vyskytují zejména v hloubce mozkových hemisfér a v mozkovém kmeni.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů