Nitráty jsou skupinou léků, které mají význam v interní medicíně, zejména v kardiologii. Užívá je (trvale či nárazově) celá řada pacientů, a proto bychom o nich měli znát některá fakta.

 

Účinky: Nitráty mají společnou tu vlastnost, že po jejich požití se z nich v krevním řečišti našeho těla začne uvolňovat oxid dusnatý (NO). Tato látka má vliv na tepny a způsobuje jejich rozšíření. Rozšíření tepen za prvé umožní lepší průtok krve a za druhé sníží krevní tlak. Je to logické už z fyzikálního hlediska – máte trubku s protékající tekutinou a zvětšíte průsvit trubky.

 

Využití: Výše uvedené efekty se využívají v léčbě anginy pectoris a léčbě vysokého krevního tlaku. Angina pectoris je velmi nepříjemná námahová (či dokonce klidová) bolest na hrudi, jejíž příčinou je horší prokrvení srdce při zúžených koronárních tepnách v důsledku ischemické choroby srdeční (detaily si přečtěte v daném článku). Nitrát po aplikaci roztáhne mj. i koronární cévy a tím zlepší průtok krve do srdečního svalu. Bolesti vymizí. Nitrát lze použít i při infarktu myokardu za předpokladu, že dotyčný jedince nemá příliš nízký tlak.

U léčby vysokého tlaku je situace obdobná – nitrát způsobí roztažení tepen a tím pokles tlaku. Nitráty se v tomto ohledu používají spíše k rychlému zvládnutí příliš vysokého tlaku a nikoliv jako dlouhodobý lék.

Nitráty lze podávat v tabletové formě, ve formě spreje i ve formě nitrožilní. Účinné látky se až tak moc neliší – jde prostě jen o to, do jaké lékové formy se zpracují. Celkově bych je dle důvodu podání rozdělil na tři:

a) Zvládnutí náhlé bolesti u anginy pectoris či při infarktu myokardu – V tomto případě se používá tableta či sprej, kterou si postižený člověk dá (v případě spreje vstříkne) pod jazyk. Nitrát se rychle vstřebá sliznicí dutiny ústní a má rychlý efekt spojený s vymizením bolesti. Do této skupiny patří například sloučenina isosorbid dinitrát, která je obsažena ve spreji Isoket, nebo sloučenina glycerol trinitrát ve formě podjazykové tabletky Nitroglycerin nebo Nitromint.

b) Preventivní užívání nitrátů k snížení rizika záchvatu bolesti u anginy pectoris – V tomto případě se používají tabletové formy, z nichž se nitrát pomalu uvolňuje. Obvykle se užívá 1x denně. Do této skupiny patří např. sloučenina isosorbid mononitrát, která je obsažena v léku Mono Mack Depot, Monosan a Monotab.

c) Podání nitrátu při velice vysokém tlaku – V tomto stavu dáváme přednost formám nitrátů uzpůsobeným k nitrožilnímu podání. Lze jej aplikovat v infuzi, ale já osobně jsem zvyklý podávat nitrát dávkovací pumpou, která požadované množství pomalu vtlačuje do organismu pacienta. Z používaných účinných látek je to např. již výše zmíněný isosorbid dinitrát (např. Isoket sprej a Cardiket Retard) či glycerol trinitrát (roztok perlinganit)

 

Pozn pro mediky: Zápis v teplotce vypadá v takovém případě například takto:

Perlinganit 2 amp do 50ml i.v. / 24 hodin. Pacientovi je nutno monitorovat krevní tlak a dle potřeby je možno rychlost podávání dále upravit.

 

Nevýhody: Nevýhodou je, že užíváním nitrátů pacientovi můžeme způsobit nízký tlak se všemi důsledky – únava, motání hlavy, omdlévání. V takovém případě dávky nitrátů snižujeme, či nitráty vysazujeme. Kromě toho mohou nitráty vyvolat bolesti hlavy a rozšiřováním cév způsobovat zarudnutí obličeje. Je nutno vzít v potaz i fakt, že dlouhodobé užívání nitrátů u anginy pectoris nemá žádný význam z hlediska úmrtnosti pacientů. Úmrtnost pacientů užívajících nitrát se prakticky neodlišuje od pacientů, kteří nitrát neužívají. Nitrát „jen“ snižuje frekvenci anginózních bolestivých záchvatů, a proto musí být doplňován kombinacemi dalších léků, které již riziko smrti snižují.

 

Závěr: Nitráty patří k cenným lékům, které mají velké užití proti bolestem na hrudi ze srdečních příčin a uplatňují se i při léčbě vysokého tlaku. Ačkoliv jsou mezi pacienty trpícími anginou pectoris oblíbené, musíme vzít v úvahu, že samy o sobě nemají nitráty prakticky žádný vliv na jejich přežití (viz výše). Snížení četnosti záchvatů a úleva při záchvatech již vzniklých je dle mého názoru nicméně i tak velikým pozitivem.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.medicinenet.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů