Narkolepsie je relativně vzácné neurologické onemocnění, které úzce souvisí s poruchami spánku. Narkolepsii můžeme popsat jako nedostatečnou funkci mozku regulovat fáze bdění a spánku, nejviditelnějším důsledkem je tendence opakovaně usínat během dne.

 

Příčiny

Příčina vzniku poruchy není jasná, předpokládá se významný podíl genetického předpokladu přítomného u některých jedinců.

 

Projevy

Narkolepsie se typicky projevuje opakujícími se epizodami slabosti, únavy a náhlého spánku během dne, kdy by člověk měl bdít. Kromě toho bývá narušena kvalita nočního spánku a u řady nemocných s narkolepsií se vyskytuje tzv. kataplexie, což jsou epizody náhlého snížení svalového napětí při zachovaném vědomí. Epizody kataplexie se opakují a mají různou intenzitu – postižený může začít špatně a nezřetelně mluvit, padají mu předměty z rukou, podlamují se kolena a někdy dojde k pádu.

Noční spánek je nekvalitní, postižený se může často budit a je narušen REM spánek, což je hluboký spánek, ve kterém se zdají sny. Určitá skupina nemocných s narkolepsií si může stěžovat na významné epizody nespavosti. Při usínání se mohou objevit i relativně bizarní halucinace s epizodami ochrnutí, které označujeme jako záchvaty spánkové obrny. V prvních hodinách spánku se u lidí s narkolepsií mohou objevit i děsivé polovědomé stavy známé jako pavor nocturnus (noční děsy)

 

Diagnostika

Podezření na diagnózu vychází z klinických příznaků pacienta. Nemocný by měl být vyšetřen neurologem, většinou je doplněno CT vyšetření mozku (v tomto případě bude bez významného nálezu) a EEG vyšetření. Velmi cenné je vyšetření pacienta ve spánkové laboratoři, kde je zkoumána kvalita pacientova spánku. Tato metoda pak umožní určit narušený vzorec spánku s dominujícím narušením REM spánku.

 

Léčba

Léčba onemocnění je svízelná. Vyléčení není možné, ale u mnoha nemocných se alespoň podaří ztlumit příznaky do snesitelné míry. Používají se různé léky stimulující mozek a léčiva ovlivňující funkci neurotransmiterů, což jsou sloučeniny přenášející vzruchy mezi mozkovými buňkami. Příkladem využívaných preparátů jsou léky jako je Vigil a Ritalin. Epizody spánkové obrny a kataplexie jsou léčitelné pomocí některých antidepresiv.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.sleepfoundation.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů