Monoklonální gamapatie nejasného (nejistého) významu je známá pod anglickou zkratkou MGUS (monoclonal gammopathy of undetermined significance). Dříve se tato chorobná jednotka považovala za zcela neškodnou. Dnes už si tím ovšem nejsme jisti a moderními zdroji je porucha označována za "přednádorový stav" (prekancerózu).

Příčiny a princip: Při monoklonální gamapatie nejasného významu dojde k nežádoucímu množení plazmatické buňky, což je aktivní forma B-lymfocytu. Klony tohoto B-lymfocytu produkují stejný typ protilátek (tzv. paraprotein), který lze detekovat v krvi a případně i v moči. Podstatou této poruchy je určitá genetická mutace v postižené buňce, která přestane být kontrolovatelná řídícími mechanizmy organizmu. Podobný problém nastává u chorob, jako jsou mnohočetný myelom a plazmocytom, ty jsou však na rozdíl od MGUS zcela jasně považovány za zhoubná onemocnění.


Projevy: Typická monoklonální gamapatie nejasného významu se žádnými dramatickými příznaky neprojevuje a bývá náhodně zjištěna při laboratorním vyšetření. Přítomnost monoklonálních protilátek v krvi při MGUS však přeci jen určité příznaky mít může, některých lidí se objevují známky polyneuropatie. Nebezpečí choroby spočívá v tom, že v některých případech dochází k přeměně monoklonální gamapatie nejasného významu v již výše zmíněný zhoubný mnohočetný myelom.


Diagnostika: Monoklonální gamapatie nejasného významu může být nalezena při elektroforéze krevního vzorku, která zjistí přítomnost abnormálního množství protilátky produkované buněčnými klony. Zvýšené množství této protilátky může být nalezeno i v moči. Následné hematologické vyšetření pak zahrnuje provedení sternální punkce a trepanobiopsie ke zhodnocení stavu kostní dřeně a k došetření množství a přesných vlastností buněčných klonů.


Terapie: Pacienti s MGUS bývají sledováni a pravidelně vyšetřováni hematologem. Pokud se onemocnění chová neagresivně, žádná terapie se neprovádí. Pokud výsledky naznačují, že MGUS začíná být agresivní a mění se v mnohočetný myelom, provádí se standardní terapie tohoto onemocnění.


Zdroje
https://www.linkos.cz
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů