MODY je zkratka pro označení „maturity onset diabetes of the young“. Jedná se o vzácnou formu cukrovky, která se odlišuje od cukrovky 1. typu i cukrovky 2. typu. Předpokládá se, že asi 1% všech lidí s nově zjištěnou cukrovkou jde právě o MODY.

 

Příčiny

Jak jistě víme, cukrovka 1. typu vzniká v důsledku snížené tvorby inzulinu vlivem autoimunitního zánětu, zatímco cukrovka 2. typu je metabolická choroba, která vzniká v důsledku snížené odpovídavosti tkání na tvořený inzulin. MODY je odlišný, protože je jasně geneticky podmíněný a známe dokonce vyvolávající genetické mutace. Těchto mutací může být více a podle přítomnosti konkrétní mutace rozlišujeme jednotlivé podtypy MODY. Důsledkem mutací je narušení tvorby inzulinu v buňkách Langerhansových ostrůvků slinivky břišní.

 

Vzhledem ke genetické podmíněnosti nás u MODY jistě nepřekvapí klasicky rodinný výskyt, nemocné většinou najdeme v každé generaci.

 

 

Projevy

Různé podtypy MODY mají různou závažnost. Některé formy jsou zjištěny při náhodném nálezu cukru v moči, jiné mají klasické projevy cukrovky při vznikající hyperglykémiinadměrnou žízeň, zvýšené močení, bolesti břicha, únavu a mnohé další.

 

 

Diagnostika

MODY vzniká u dětí a dospívajících lidí, snadno se může splést s cukrovkou 1. typu. Oproti cukrovce 1. typu je zde však typický již zmíněný rodinný výskyt, většinou v každé generaci (samozřejmě i u cukrovky 1. typu může být více postižených v jedné rodině, ale není to až tak typické). Pokud se pokusíme najít v krvi autoprotilátky* způsobující cukrovku 1. typu, tak u MODY žádné nebudou.

 

* Autoprotilátky jsou protilátky tvořené imunitním systémem, které napadají naše vlastní orgány a tkáně.

 

 

Prevence

Nemoci jako takové nelze předejít, ale pokud je u někoho MODY cukrovka potvrzena, je díky tomu možné vyšetřit ostatní blízké členy rodiny a zjistit dosud bezpříznakové jedince, u kterých může být včas zahájena léčba ve snaze snížit riziko komplikací dlouhodobě neléčené cukrovky (např. diabetická retinopatie, diabetická nefropatie, apod.).

 

 

Léčba

Léčba spadá do kompetence zkušeného diabetologa. Oproti cukrovce 1. typu může být řada nemocných s MODY léčena některými léky ze skupiny perorálních antidiabetik (PADy), jinak se podává inzulin.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.diabetes.org.uk

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů