MODY je zkratka pro označení „maturity onset diabetes of the young“. Jedná se o vzácnou formu cukrovky, která se odlišuje od cukrovky 1. typu i cukrovky 2. typu. Předpokládá se, že asi 1% všech lidí s nově zjištěnou cukrovkou jde právě o MODY.

 

Příčiny: Jak jistě víme, cukrovka 1. typu vzniká v důsledku snížené tvorby inzulinu vlivem autoimunitního zánětu, zatímco cukrovka 2. typu je metabolická choroba, která vzniká v důsledku snížené odpovídavosti tkání na tvořený inzulin. MODY je odlišný, protože je jasně geneticky podmíněný a známe dokonce vyvolávající genetické mutace. Těchto mutací může být více a podle přítomnosti konkrétní mutace rozlišujeme jednotlivé podtypy MODY. Důsledkem mutací je narušení tvorby inzulinu v buňkách Langerhansových ostrůvků ve slinivce břišní. Vzhledem ke genetické podmíněnosti nás u MODY jistě nepřekvapí klasicky rodinný výskyt, nemocné většinou najdeme v každé generaci.

 

Projevy: Různé podtypy MODY mají různou závažnost. Některé formy jsou zjištěny při náhodném nálezu cukru v moči, jiné mají klasické projevy cukrovky při vznikající hyperglykémiinadměrnou žízeň, zvýšené močení, bolesti břicha, únavu a mnohé další.

 

Diagnostika: MODY vzniká u dětí a dospívajících lidí, snadno se může splést s cukrovkou 1. typu. Oproti cukrovce 1. typu je zde však typický již zmíněný rodinný výskyt, většinou v každé generaci (samozřejmě i u cukrovky 1. typu může být více postižených v jedné rodině, ale není to až tak typické). Pokud se pokusíme najít v krvi autoprotilátky způsobující cukrovku 1. typu, tak u MODY žádné nebudou.

 

Prevence: Nemoci jako takové nelze předejít, ale pokud je u někoho MODY cukrovka potvrzena, je díky tomu možné vyšetřit ostatní blízké členy rodiny a zjistit dosud bezpříznakové jedince, u kterých může být včas zahájena léčba ve snaze snížit riziko komplikací dlouhodobě neléčené cukrovky (např. diabetická retinopatie, diabetická nefropatie, apod.).

 

Léčba: Léčba spadá do kompetence zkušeného diabetologa. Oproti cukrovce 1. typu může být řada nemocných s MODY léčena některými léky ze skupiny perorálních antidiabetik (PADy), jinak se podává inzulin.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.diabetes.org.uk

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů