Mikrocirkulace je označení pro oběh tělních tekutin uvnitř tkání. Na mysli máme zejména tok krve a lymfy. Krev do tkáně přitéká drobnými tepnami, které se následně rozpadají na síť krevních kapilár, na jejichž úrovni dochází k látkové výměně a k výměně dýchacích plynů. Kapiláry se následně spojují do žil, které odvádějí krev z tkáně. Asi 10% tekutiny je z tkání odváděno lymfatickými cévami.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů