Mikroalbuminurie je specifickým podtypem proteinurie (přítomnost bílkoviny v moči), při které dochází k malým ztrátám albuminu mezi 30-300 miligramy denně. Mikroalbuminurie bývá asymptomatická, ale její stanovení je cenné u pacientů s diabetem, kdy dobře ukazuje na počínající poškození glomerulů.

Mikroalbuminurie je specifickou formou nálezu bílkoviny v moči. Můžeme ji charakterizovat jako nález malého množství bílkoviny známé jako albumin v moči. Ačkoliv se mikroalbuminurie sama o sobě nijak neprojevuje, může být důležitou informací o hrozícím onemocnění ledvin.

Příčiny: Příčinou vzniku mikroalbuminurie je filtrace molekul albuminu přes membránu v glomerulech (drobné cévy tvořící základní filtrační jednotky ledviny). I ve zdravých ledvinách se malé množství albuminu přefiltruje, o mikroalbuminurii hovoříme až při hodnotách 30-300 miligramů albuminu v moči za 24 hodin.


Význam: Přítomnost mikroalbuminurie znamená, že ne narušena filtrační funkce ledvin. Je prognosticky významná u onemocnění ledvin související s cukrovkou a vysokým krevním tlakem. Potvrzení albuminurie znamená, že pacient by měl být pravidelně sledován a pečlivě léčen, aby se funkce ledvin postupně nezhoršovala ve smyslu rozvoje chronického selhávání ledvin. Speciálně u cukrovky můžeme říci, že mikroalbuminurie stojí na počátku rozvoje diabetické nefropatie.


Diagnostika: Základem diagnózy mikroalbuminurie je vyšetření moči. Základní informaci o přítomnosti bílkoviny v moči může dát vyšetření pomocí testačních papírků, ale malé množství albuminu v moči jím vůbec nemusí být detekováno. Potvrzení a změření mikroalbuminurie proto vyžaduje laboratorní vyšetření buď vzorku středního proudu ranní moče, nebo vzorku z 24hodinového sběru moče. U jedinců s cukrovkou a vysokým tlakem je vhodné vyšetřovat mikroalbuminurii 1x ročně.


Léčba: U cukrovky se při potvrzení mikroalbuminurie musíme soustředit na co nejlepší kompenzaci diabetu, u vysokého tlaku je nutná terapie pomocí antihypertenziv. Ochranný vliv na ledviny mají zejména léky na vysoký tlak ze skupiny ACE-inhibitorů, které jsou proto v tomto případě léčivy první volby.


Zdroje
https://www.healthline.com
http://care.diabetesjournals.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů