Melounový (melounovitý) žaludek je pojem, který se používá v gastroenterologii, poměrně často je užívaná i anglická verze „watermelon stomach“. Termín souvisí s endoskopickým nálezem dolní části žaludku, která má kvůli přítomnosti tmavočervených pruhů vzhled melounu. Toto zabarvení je způsobeno rozšířením žilních pletení ve stěně dolní části žaludku, které odborně nazýváme jako gastrická antrální venektázie.
 
Příčiny
Je nutno podotknout, že příčiny vzniku rozšíření žaludečních žilních pletení a tím pádem vznik melounového žaludku, nejsou mnohdy jasné. Byly nicméně pozorovány choroby, u nichž se melounový žaludek vyskytuje častěji. Jedná se například o cirhózu jaterní s portální hypertenzí, chronické selhávání ledvin a některé autoimunitní nemoci (např. sklerodermie). Typickým pacientem je žena vyššího věku (nad 60 let věku), u mužů je melounový žaludek o něco vzácnější.
 
 
Projevy
Melounový žaludek se často nijak neprojevuje a je náhodným nálezem na gastroskopii, kdy lékař na obrazovce vidí zmíněné podélné rudé čáry na sliznici v dolní polovině žaludku, které se střídají s normální žaludeční sliznicí. Někdy může nicméně docházet z rozšířených povrchových žil ke krevním ztrátám do žaludku s rozvojem chudokrevnosti, někdy se může dokonce objevit krev ve stolici s charakterem melény.
 
 
Diagnostika
Melounový žaludek je dobře viditelný při gastroskopii. Pokud bychom z ložisek melounového žaludku vzali kleštičkami vzorek (biopsii) k histologickému vyšetření, pak bychom pod mikroskopem našli rozšíření drobných žilek ve sliznici. Biopsie ovšem není zcela doporučeníhodná, protože ložiska mohou silně krvácet.
 
 
Léčba
Léčbu volíme tehdy, když melounový žaludek způsobuje obtíže. Terapie je obvykle endoskopická, kdy jsou při gastroskopii plochy sliznice s rozšířenými žilami „spáleny“ pomocí argonového plynu (argon-plazma koagulace) nebo tepelné energie. Zákroky jsou nebolestivé. V případě velkého krvácení, které není endoskopicky řešitelné, může být nutný chirurgický zákrok s odstraněním postižené části žaludku.


Zdroje
https://en.wikipedia.org
https://rarediseases.info.nih.gov

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů