Měkký vřed je označení pro jednu sexuálně přenosnou chorobu, která je způsobena bakterií Hemofilus ducreyi [dukrejí]. Nemoc je známá i jako ulcus molle [ulkus mole] a chankroid [šankrojd].

 

Příčiny

Jak je zmíněno výše, nemoc je způsobená bakterií Hemofilus ducreyi. Bakterie se přenáší tělesnými tekutinami pohlavním stykem skrz drobná poranění pokožky a sliznic. Nemoc se velmi často vyskytuje v zaostalých (eufemicky rozvojových) afrických státech, vyšší riziko je u prostitutek a homosexuálů. V rozvinutých evropských státech je výskyt choroby velmi nízký, lze však očekávat jeho zvýšení s rostoucí imigrací.


 

Projevy

V místě průniku bakterie do těla se vytvoří zarudlá bulka, která následně zvředovatí a má podobu kožního vředu. Vřed se teoreticky může vyskytovat kdekoliv, ale nejčastěji jej najdeme na genitálu (u mužů je vřed typicky na penisu, u žen na stydkých pyscích) a v jeho okolí. Vřed je do určité míry podobný tzv. tvrdému vředu, který vzniká u syfilis, ale na rozdíl od něj bývají okraje měkkého vředu měkké (odtud název) a navíc je měkký vřed bolestivý a může z něj vytékat nažloutlá hnisavá tekutina. Kromě vlastního vředu se obvykle objeví bolestivé zvětšení místních lymfatických uzlin, nejčastěji v tříslech. V uzlinách se může začít tvořit hnis a vznikají abscesy, které se píštělemi mohou vyprazdňovat na povrch kůže. U mužů může měkký vřed na předkožce po čase způsobit její jizvení a zúžení (fimózu).

 

 

Diagnostika

Rizikovou situací je cesta do rozvojové země a rizikový pohlavní styk tamtéž. Při podezření pacienta většinou vyšetřuje kožní lékař. Bakterii lze prokázat laboratorními metodami v hnisavé tekutině z vředu nebo z abscesů (sérologické vyšetření, PCR na přítomnost bakteriální DNA). 

 

 

Prevence

Základní prevencí je vyvarovat se rizikovému pohlavnímu styku a užívání bariérové antikoncepce (kondom). Ani tato ochrana nemusí být stoprocentní, ale výrazně se snižuje riziko přenosu.

 

 

Léčba

Základem terapie jsou některá antibiotika, která při včasném nasazení mají vynikající efekt. K zastavení šíření infekce je nutné zaléčit nejen postiženého jedince, ale i jeho sexuální kontakty. V případě komplikací jako jsou abscesy, se doporučuje jejich chirurgické otevření a vypuštění (drenáž).


Zdroje
https://www.cdc.gov
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů