Maligní neuroleptický syndrom syndrom je život ohrožující stav, který spadá do pole působnosti psychiatrů, neurologů a internistů. Úzce souvisí s léčbou některých psychiatrických nemocí, které označujeme jako psychózy (např. schizofrenie), a s léčbou Parkinsonovy nemoci.

 

Příčiny: Syndrom je nejčastěji vyvolán léky ze skupiny neuroleptik (zjednodušeně řečeno léky proti psychózám). Riziko vzniku syndromu je vyšší u pacientů užívajících vysoké dávky neuroleptik a u pacientů, jejichž dávky léků byly v nedávné době výrazně zvýšeny. Kromě toho se syndrom objevil také u pacientů léčenými proti Parkinsonově nemoci, u kterých byly náhle vysazeny a-nebo poníženy dávky jejich léků. Rizikovější pro vznik syndromu jsou lidé, kteří jsou vyčerpaní, dehydratovaní, nebo mají nějakou infekcí. Předpokládá se i jistá geneticky podmíněná vnímavost k neuroleptikům, které činí některé jedince ke vzniku syndromu náchylnější.

Přesný mechanizmus vzniku syndromu není dosud plně pochopen a jedná se o značně složitou problematiku. Zjednodušeně lze říci toliko, že neuroleptika způsobí nerovnováhu ve vnitřním prostředí organizmu a zejména v tzv. mozkových neuromediátorech (sloučeniny přenášející impulzy mezi nervovými buňkami).

 

Projevy: Syndrom se začne projevovat křečemi svalů a třesem celého těla. Krevní tlak se může nekontrolovatelně zvýšit a může vyvolat srdeční selhávání. Úporný svalový třes vyrábí velké množství tepla a nemocnému se zvýší tělesná teplota – mnohdy do kritických hodnot nad 40°C. Svaly se mohou začít ničit, což se odborně označuje jako rabdomyolýza. Sloučeniny uvolňující se z rozpadajících se svalových vláken mohou poškodit ledviny a způsobit jejich akutní selhání. Prudce se zhoršuje celkový stav, který může snadno přejít do kómatu, které vyústí ve smrt.

 

Diagnostika: Na diagnózu je nutno pomýšlet u pacienta užívajícího některé z neuroleptik při výskytu výše uvedených příznaků – nejvarovnější je horečka a svalový třes a křeče. Z krevních náběrů má největší význam vyšetření hladiny kreatinkinázy (zkratka CK). Kreatinkináza je sloučenina, která se vyskytuje ve svalových vláknech a její koncentrace v krvi poroste při jejich poškození.

 

Léčba: Většinou je nutná hospitalizace na JIP, monitorace základních životních funkcí, agresivní tlumení horečky (zevní chlazení i léky na snížení teploty) a hydratace. Dojde-li k závažnému poškození funkce ledvin, může být indikována dočasná dialýza. Ze speciálních léčiv se někdy užívá sloučenina dantrolen (lék Dantrolen), která snižuje napětí kosterních svalů.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů