Lysozom (někdy též lyzozom, lysosom nebo lyzosom) je drobná buněčná organela, která se nachází v řadě buněk.

 

Stavba lysozomů

Lysozomy mají podobu drobných váčků obalených membránou a obsahují řadu agresivních enzymů. Obsah lysozomů vzniká v endoplazmatickém retikulu a do lysozomů je transportován přes Golgiho aparát.

 

Význam lysozomů

Lysozom obsahuje hydrolytické enzymy schopné rozkládat řadu organických sloučenin. Tyto enzymy ke své funkci potřebují kyselé prostředí, které je uvnitř lysozomu udržováno aktivním transportem vodíkových iontů.

Lysozomy jsou schopné se spojovat s jinými membránou ohraničenými váčky a natrávit jejich obsah. Může se jednat o nefunkční součásti buňky, které mají být odbourány. Kromě toho se může jednat o cizorodé sloučeniny a mikroorganizmy, které se do buňky dostaly procesem endocytózy (včetně aktivní fagocytózy).

 

Proč je to důležité?

  • Existuje skupina vrozených onemocnění, které souvisí s poruchou funkce lysozomů. Typickým příkladem je syndrom Hurlerové, při kterém defekt některých lysozomálních enzymů vede k hromadění mukopolysacharidů ve tkáních. Více najdete v příslušném textu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů