Lipodystrofie je termín označující poruchu tukové tkáně. Může jít o narušený metabolizmus tukové tkáně a-nebo její rozložení. Rozlišuje se více typů lipodystrofie, uveďme zde alespoň ty nejčastější.

 

Příčiny

1. Vrozené lipodystrofie – Tato skupina onemocnění jsou relativně vzácné genetické choroby, kdy různé vrozené genetické mutace vedou k narušení metabolizmu tukové tkáně. U lidí s těmito poruchami je vyšší výskyt metabolického syndromu.

 

2. Inzulinová lipodystrofie – Jde zřejmě o nejčastější formu lipodystrofie, která souvisí s užíváním inzulinu. Inzulin se vpichuje pod kůži, typicky do oblasti břicha nebo stehen, kde je přítomna relativně významná tuková vrstva. Poměrně vysoké koncentrace inzulinu vpichované do jednoho místa narušují metabolizmus a strukturu tamní tukové tkáně se vznikem tuhých podkožních hrbolků a míst s vymizelou tukovou tkání. Hlavní prevencí je často měnit místa vpichu. Kromě kosmetického efektu má inzulinová lipodystrofie i medicínské důsledky – v místech lipodystrofie se inzulin může začít špatně vstřebávat a to zhorší kompenzaci cukrovky.

 

3. Jiné léky – Abnormální přerozdělování tělesného tuku je popisováno u některých protivirových léků (například využívaných v terapii HIV infekce) a u kortikoidů, kdy může vzniknout objemný tukový polštář v horní části zad (tzv. „býčí hrb“ neboli anglicky „buffalo hump“).

 

4. Whippleova nemoc – Toto je chronické infekční onemocnění, které má primárně střevní manifestaci, ale postihuje i řadu jiných tkání a orgánů. Je také označováno jako intestinální (střevní) lipodystrofie a bližší informace najdete v příslušném textu.

 

Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.medicinenet.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů