Pojem lienální je odvozen od slova lien (slezina) a do češtiny jej proto můžeme přeložit jako „slezinný“. Slouží k označení řady anatomických i funkčních pojmů úzce souvisejících se slezinou. Příkladem je lienální ohbí tračníku, což je relativně prudký ohyb tlustého střeva v blízkosti sleziny, v němž přechází příčný tračník do tračníku sestupného. Jako lienální tepnu a žílu označujeme dvě hlavní slezinné cévy.
 
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů