Libman-Sacksova endokarditida je specifickým podtypem endokarditidy - zánětu vnitřní vrstvy srdce (endokard). Od klasických infekčních endokarditid se nicméně liší příčinami a léčbou.


Příčiny: Libman-Sacksova endokarditida není způsobena infekcí, jde o autoimunitní zánět doprovázející onemocnění známé jako systémový lupus erythematosus (SLE). Endokard je poškozovaný protilátkami a to vede ke vzniku výrůstků na srdečních chlopních.


Projevy: Výrůstky na srdečních chlopních mohou teoreticky narušit chlopenní funkce se vznikem srdečního selhávání, ale to nebývá v tomto případě časté. V místě výrůstků ovšem mohou vznikat krevní sraženiny, které se mohou odtrhnout a vnikat do krevních cév. V případě levé poloviny srdce je zde riziko takové embolizace do mozku za vzniku ischemické mozkové příhody. Další možnou komplikací je infikování výrůstků bakteriemi za vzniku infekční endokarditidy.


Diagnostika: Diagnóza Libman-Sacksovy endokarditidy vychází z nálezu výrůstku na srdečních chlopních pomocí echokardiografie u jedince, který trpí SLE.


Léčba: Samotná Libman-Sacksova endokarditida se jen obtížně léčí. Základem je úspěšná terapie systémového lupusu, jinak se soustřeďujeme na případné komplikace onemocnění chlopní. To znamená farmakologickou léčbu srdečního selhávání, podávání léků na ředění krve v případě výskytu sraženin a případná léčba infekční endokarditidy pomocí antibiotik.


Zdroje
https://en.wikipedia.org
https://www.ncbi.nlm.nih.gov

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů