Pojem léze (laesio) využíváme v medicíně běžně a do češtiny jej můžeme přeložit jako "poškození", nebo "postižení". Léze může vyjadřovat pouze poruchu funkce určitého orgánu nebo tkáně (např. jaterní léze), případně může označovat konkrétní chorobné ložisko.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů