Lapavé dechy označované odborným termínem gasping jsou velice varovným příznakem, který značí život ohrožující stav. Jejich přítomnost může navíc zmást okolí a oddálit pomoc poskytnutou dotyčnému. Jak to myslím, si povíme níže.

 

Příčiny: Lapavé dechy se objevují v situaci, kdy dochází k zástavě krevního oběhu. Příčin zástavy může být samozřejmě více, nejčastěji jde však o onemocnění srdce (závažné poruchy srdečního rytmu, akutní infarkt myokardu apod.).

 

Projevy: Gasping má podobu opakovaných lapavých dechů, jejichž frekvence postupně narůstá. Důležité je vědět, že tyto lapavé dechy samy o sobě nedokáží zajistit dostatečné okysličení mozku a jejich přítomnost neznamená, že by dotyčný člověk normálně dýchal. Méně zkušené zachránce může gasping zmýlit a místo aby zahájili resuscitaci, uloží zdánlivě „dýchajícího“ postiženého do stabilizované polohy. V takovém případě gasping poměrně rychle přechází do úplné zástavy dechu a končí smrtí.

 

Diagnostika: Na gasping musíme myslet vždy, když pozorujeme lapavé dechy u bezvědomého člověka, který nereaguje na oslovení, či tělesný kontakt.

 

Reakce: Jedinou správnou reakcí na přítomnost gaspingu u bezvědomého člověka je zahájení neodkladné resuscitace zahrnující srdeční masáž a přivolání rychlé záchranné pomoci.


Zdroje
https://heart.arizona.edu
https://www.webmd.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů