Laktátová acidóza je potenciálně závažný stav, který může bez léčby skončit smrtí nemocného. Těžké formy laktátové acidózy se vyskytují spíše u nemocných v celkově závažných a kritických stavech. K pochopení pojmu laktátová acidóza je nutné znát několik informací o metabolizmu glukózy v organizmu.

 

Princip metabolizmu glukózy: Glukóza je cukr, který je pro naše tělo důležitým zdrojem energie. Za normálních okolností se sérií metabolických reakcí v tkáních přeměňuje na energeticky bohaté sloučeniny (tzv. ATP), z nichž se pak energie uvolní na různé procesy (např. svalová činnost). K normálně probíhající metabolické reakci je ovšem potřeba kyslík. Mají-li tkáně nedostatek kyslíku, nebo jsou-li narušeny příslušné enzymy, musí ATP vznikat jinou cestou. Tato metabolická cesta sice nepotřebuje kyslík, ale vede k přeměně glukózy na laktát (kyselina mléčná) a ATP při ní vzniká mnohem méně. Kromě toho reakce vede ke vzniku nadbytku vodíkových iontů a to vede k překyselení organizmu (acidóza).

 

Laktátová acidóza je tedy charakterizována nárůstem koncentrace laktátu v krvi, která je spojená s poklesem pH (tj. nárůstem kyselosti) krve.

 

 

Příčiny: Většinou je laktátová acidóza důsledkem nedostatečného okysličení tkání, a proto může doprovázet závažné stavy spojené se selháváním krevního oběhu jako jsou septické stavy, šokové stavy a neúměrně těžká fyzická zátěž. Laktátová acidóza je nebezpečnou komplikací podávání některých léků, typicky obsahujících sloučeninu metformin*. Pro běžnou medicínu velmi vzácnou příčinou jsou vrozené defekty různých enzymů metabolizmus glukózy, tuto okrajovou problematiku však nemá velký smysl rozebírat.

 

* Sloučenina metformin se využívá k terapii cukrovky 2. typu (patří mezi perorální antidiabetika) a je obsažena v řadě léků (Metformin, Glucophage, Siofor apod). Zvyšuje citlivost tkání k inzulinu a nvíc snižuje tvorbu glukózy v játrech. Je-li metformin podán pacientům s chronickým selháním ledvin, nahromadí se v těle a účinkuje příliš silně. Utlumení tvorby glukózy v játrech způsobí snížení vychytávání laktátu jaterní tkání a to vede k nárůstu laktátu v organizmu – vzniká laktátová acidóza.

 

 

Projevy: Stav se projevuje jako celková nevůle, apatie, nevolnost a zvracení. Rozvíjí se porucha vědomí, rozvrat vnitřního prostředí bez léčby končí kómatem a smrtí. Typickou známkou je zrychlené a hluboké dýchání (tj. Kussmaulovo dýchání), při kterém se organizmus v reakci na překyselení snaží vydýchat co nejvíce oxidu uhličitého.

 

 

Diagnostika: Z krevních náběrů zjistíme příliš nízké pH (tzv. Astrup vyšetření) a zvýšenou hladinu laktátu. Dále můžeme najít známky chorobného stavu, který k laktátové acidóze vedl.

 

 

Terapie: Je nutné léčit vyvolávající příčinu, zajistit funkční krevní oběh, laktát a metformin lze odstranit dialýzou (někdy může být nutná kontinuální dialýza). V případě výrazné kyselosti krve se podávají zásadité sloučeniny jako je bikarbonát ke zvýšení pH v organizmu.


Zdroje
https://www.healthline.com
https://ccforum.biomedcentral.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů