Kompartment syndrom (compartment syndrom) je nebezpečný stav, se kterým se setkávají především traumatologové. Bez včasné léčby může způsobit nezvratné poškození některé části těla, a proto je velmi užitečné o něm alespoň něco vědět. V lidském těle je celá řada anatomicky definovaných prostorů, které jsou od sebe odděleny kostmi, vazivovými septy (řekněme přepážkami) a svalovými fasciemi (vazivové obaly svalů). Těmto prostorům říkáme kompartmenty. Řada takových kompartmentů se vyskytuje na končetinách a probíhá jimi řada důležitých cév a nervů.

 

Příčiny: Problém nastane, když se uvnitř kompartmentu začne zvyšovat tkáňový tlak. K tomu typicky dochází v rámci závažných úrazů, které vedou ke zhmoždění a otoku tkání (typicky tzv. crush syndrom), případně ke krácení do kompartmentu. Další možnou příčinou je příliš těsné nasazení sádry, nebo jiné fixace, která nadměrně stlačí končetinu. Důležité je, že kompartmenty se kvůli svému pevnému ohraničení nemohou rozšiřovat a zvýšení tlaku nejsou schopny kompenzovat. Hlavní nebezpečí je v tom, že tkáně začnou tlačit na cévy procházející daným prostorem, a začnou je uzavírat. Uzávěr cév pak způsobí závažné poruchy prokrvení tkání a to může způsobit jejich ischemii a odumření.

 

Projevy: Kompartment syndrom může vzniknout v oblasti hrudníku, břicha i pánve, nicméně nejčastěji se objevuje na končetinách. Nedostatek kyslíku v tkáních způsobuje bolest, zhoršení odtoku žilní krve vede ke vzniku otoku. Barva končetiny se mění na fialovější, což je opět dáno zhoršením toku žilní krve. Tepenné pulzace mohou být oslabené, v těžkém případě je puls zcela nehmatný. Většinou dochází k narušení funkce nervů a to je zpočátku doprovázeno vznikem nepříjemného brnění končetiny. Pokročilé formy kompartment syndromu způsobují poruchy citlivosti a hybnosti končetiny. Poškození svalů kvůli otoku a nedostatečnému okysličení může způsobit rozpad svalových vláken (rabdomyolýza) s akutním selháním ledvin.

 

Diagnostika: Základem je podezření stanovené zkušeným lékařem (obvykle chirurgického zaměření) stanovené na základě příznaků a fyzikálního vyšetření. Zejména při rozsáhlejších úrazech se doplňuje CT vyšetření postižených anatomických oblastí, které může prokázat otok tkání, přítomnost zlomenin a dalších nálezů, které budou ovlivňovat další léčebný postup. Vzhledem k riziku poškození ledvin by součástí vyšetření měly být krevní náběry se zjištěním ledvinných parametrů a hladiny kreatinkinázy (enzym zvýšené vylučovaný do krve z poškozených svalů).

 

Léčba: Terapie je především chirurgická. Je-li příčina vzniku syndromu snadno odstranitelná (např. těsná sádra), je nutno ji co nejrychleji vyřešit. Pokud to není možné, provádí se operační zákroky, kterým říkáme fasciotomie. Při nich je postižený kompartment chirurgicky otevřen pomocí kožního řezu a jsou proťaty svalové fascie, které kompartment ohraničují. Důsledkem je pokles tkáňového tlaku v kompartmentu a zlepšení stavu. Dojde-li vlivem kompartment syndromu k vážnému narušení životaschopnosti tkání, může být nutné jejich chirurgické odstranění. V případě končetiny se tím rozumí provedení amputace různého rozsahu.

Konzervativní podpůrná terapie spočívá v léčbě bolesti a podávání protizánětlivých léků a léků proti otokům.


Zdroje
https://www.nhs.uk
https://www.webmd.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů