Kolostomie znamená vyústění tlustého střeva na povrchu těla jinde než v místě konečníku. Vychází ze slov kolontlusté střevo a stoma – ústa. Zákrok vytvoření stomie je mezi lidmi relativně nepopulární, mnohdy jde však o jedinou možnost, jak dočasně nebo trvale řešit různé choroby trávicího traktu.

 

Indikace: Stomie se vytváří u různých nemocí střev, při kterých je nutno vytvořit stolici jinou cestu. Typickými indikacemi jsou různé záněty, například divertikulitida a komplikující se formy Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy. I rozsáhlejší operace pro rakovinu tlustého střeva si někdy vynutí provedení alespoň dočasné kolostomie. V těchto případech je dočasná stomie chápána jako opatření k tomu, aby částí střeva neprocházela stolice a došlo tak k odpočinutí a zklidnění této části střeva. Trvalá kolostomie připadá v úvahu při chirurgickém odstranění střeva společně s konečníkem (typicky pro rakovinu tlustého střeva v této oblasti, pro familiární adenomatózní polypózu nebo u komplikací Crohnovy nemoci) a při poškození svěrače konečníku, který pak přestává plnit svou funkci a dochází k inkontinenci stolice – k tomu může dojít například při porodu při průchodu velké hlavičky dítěte porodním kanálem.

 

Princip: Je více typů operací podle toho, proč se stomie provádí, a zda je plánována jako dočasná nebo trvalá. Klasicky se horní část tlustého střeva vyvede a přišije na povrch těla ve formě stomického otvoru, zatímco dolní část střeva se buďto slepě zašije (se zachovalým konečníkem), nebo zcela odstraní včetně zašití konečníku. Otvor stomie je vyšit na břiše. Jednotlivé typy stomií je pro nechirurga těžké vysvětlovat a pro normálního člověka to stejně nemá význam, toho zajímají spíše důsledky, výhody a nevýhody tohoto zákroku. O pacienty se stomií se starají speciálně vyškolené stomické sestry, které jim pomohou si na stomii zvyknout a správně ji ošetřovat.

Schéma - Jedna z možných podob stomie. V tomto případě je na povrch těla  vyvedena horní část tlustého střeva, zatímco dolní část ústící do konečníku byla zaslepena.

 

Výhody: Velkou výhodou je zajištění odchodu stolice a u dočasných stomií zklidnění a zhojení nemocného úseku střeva, kterým stolice díky stomii neprochází.

 

Nevýhody: Hlavní nevýhodou jsou zejména estetické problémy. Na střevo vyvedené na povrchu břicha si musí člověk zvykat, navíc u stomie chybí konečníkový svěrač. Stolice tedy odchází neustále v malých množstvích, bývá spíše řidší až polotekutá. Tento problém se řeší speciálními kruhovitými nástavci, které se natěsno přilepí po obvodu stomie a na ně se připevňují sáčky, do kterých je stolice odváděna. Sáčky se pak pravidelně vyměňují. Díky velmi kvalitnímu těsnění a při opatrné výměně sáčku není přítomen žádný zápach.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů