Termín koagulopatie můžeme použít v obecném smyslu k označení jakékoliv poruchy procesu krevní srážlivosti. (Řada zdrojů však tento termín chápe v užším smyslu jako krvácivý stav, který vzniká v důsledku poruchy koagulační kaskády se sníženou schopností tvorby trombů.)
 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů