Termín koagulopatie můžeme použít v obecném smyslu poruchy krevní srážlivosti. Řada zdrojů však tento termín chápe v užším smyslu jako krvácivý stav, který vzníká v důsledku poruchy koagulační kaskády se sníženou schopností tvorby trombů.
 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů