Kimmelstiel-Wilsonův syndrom je označení pro závažné postižení ledvin při dlouhou dobu trvající cukrovce - jiný název pro tento stav je také diabetická nefropatie. Cukrovka má neblahý vliv na malé krevní cévy v ledvině, které se podílí na filtraci krve. Důsledkem je narušení filtrace a zvýšené vylučování bílkovin do moči (proteinurie). Dojde-li ke zvýšení ztráty bílkovin do moči nad 3 gramy denně, hovoříme o tzv. nefrotickém syndromu (viz příslušný článek). Kromě toho se naruší schopnost ledvin regulovat krevní tlak, což vede k jeho zvýšení. Syndrom je varovný, protože souvisí se selháváním ledvin a může vyústit v naprostou ztrátu jejich funkce.

 

Diagnostika: Diabetici by měli pravidelně chodit na lékařské prohlídky, jejichž součástí je vyšetření krve a moči. Při selhávání ledvin budou v krvi vzrůstat koncentrace sloučenin, jako je močovina a kreatinin, které nejsou ledvinami tak účinně vylučovány. V moči se zejména zjišťuje množství bílkoviny.

 

Prevence a léčba: Důležité je udržovat cukrovku co nejvíce pod kontrolou s co možná nejuspokojivějšími hladinami krevního cukru (pomocí diety, PADů a inzulinu). Jako výborné léky se prokázaly tzv. ACE-Inhibitory. Snižují krevní tlak a chrání tkáň ledvin. Je-li již funkce ledvin těžce narušená a blíží se jejich naprosté selhání, je nutné začít pacienta připravovat na pravidelný dialyzační program, tj. očišťování krve pomocí přístroje. Druhou možností je transplantace ledvin, což je ovšem zákrok spojený s mnoha riziky.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů