Keratokonus je onemocnění postihující oční rohovku, které může vést ke zhoršování zraku a působí nepříjemné problémy. Rohovku si můžeme představit jako průhlednou vrstvu, která kryje a chrání oko a umožňuje průchod světla na čočku a dále hlouběji do oka.

 

Příčiny

Přesná příčina keratokonu není jasná, předpokládá se významný genetický předpoklad, který je doplněn působením zevních faktorů. Pro genetický podklad svědčí fakt, že vyšší výskyt keratokonu je u některých dědičných poruch jako je například Downův syndrom. Kromě toho jsou častější případy keratokonu hlášeny u lidí s poruchami pojiva (Marfanův syndrom) a u lidí trpících některými chronickými alergickými projevy. Keratokonus u daného jedince většinou postihuje obě oči, ačkoliv tíže a rozsah postižení se u každého oka liší.

 

 

Projevy

Při keratokonu dochází k velmi pozvolné deformaci rohovky, která získává méně obvyklý vystouplý tvar a navíc se nepravidelně a nesouměrně mění její šířka. Tyto změny se projeví postupně se zhoršující poruchou ostrosti při pohledu postiženým okem a rozmazaným viděním. Řada lidí se stěžuje na šeroslepost.

 

 

Diagnostika

Pacient s obtížemi je vyšetřen očním lékařem, který vyšetří všechny části oka a prokáže onemocnění rohovky. Existují oční přístroje, které umí povrch a tvar rohovky zobrazit velmi přesně.

 

 

Léčba

Zde jen velmi zjednodušeně uveďme, že obtíže u méně těžkých forem lze napravit brýlemi nebo kontaktními čočkami, těžší případy vyžadují různé operace rohovky.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů