Keratokonus je onemocnění postihující oční rohovku, které může vést ke zhoršování zraku a působí nepříjemné problémy. Rohovku si můžeme představit jako průhlednou vrstvu, která kryje a chrání přední část oční koule a umožňuje průchod světla na čočku a dále hlouběji do oka.

 

Příčiny: Přesná příčina keratokonu není jasná, předpokládá se významný genetický předpoklad, který je doplněn působením zevních faktorů. Pro genetický podklad svědčí fakt, že vyšší výskyt keratokonu je u některých dědičných poruch, jako je například Downův syndrom. Kromě toho jsou častější případy keratokonu hlášeny u lidí s poruchami pojiva (Marfanův syndrom) a u lidí trpících některými chronickými alergickými projevy. Keratokonus u daného jedince většinou postihuje obě oči, ačkoliv tíže a rozsah postižení se u každého oka liší.

 

Projevy: Při keratokonu dochází k velmi pozvolné deformaci rohovky, která získává méně obvyklý vystouplý tvar a navíc se nepravidelně a nesouměrně mění její šířka. Tyto změny se projeví postupně se zhoršující poruchou ostrosti při pohledu postiženým okem a rozmazaným viděním. Řada lidí se stěžuje na šeroslepost.

 

Diagnostika: Pacient s obtížemi je vyšetřen očním lékařem, který vyšetří všechny části oka a prokáže onemocnění rohovky. Existují oční přístroje, které umí povrch a tvar rohovky zobrazit velmi přesně.

 

Léčba: Zde jen velmi zjednodušeně uveďme, že obtíže u méně těžkých forem lze napravit brýlemi nebo kontaktními čočkami, těžší případy vyžadují různé operace rohovky.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů