Ischiadikus (ischiadicus) je poměrně často využívaný zkrácený výraz pro nervus ischiadicus. Česky tento dlouhý nerv označujeme jako sedací nerv. Nerv vychází z míšních úseků L4-S3 a prochází zadní stranou dolní končetiny. Nervová vlákna ischiadiku inervují motoricky zadní svaly stehna, bérce a nohy a senzitivně sbírají informace z laterální a dorzální části lýtka a nohy.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů