Zátěžová ergometrie je cenným a nepříliš náročným vyšetřením v kardiologii, které může podat řadu informací o schopnosti srdce snášet vyšší námahu.

 

Princip: Princip je v podstatě jednoduchý, ale pro pacienta fyzicky náročnější. U toho vyšetření se musí pacient namáhat. Většinou se používá bicyklový ergometr, což je v podstatě takový rotoped, na kterém lékař nastaví určitou zátěž a pacient začne šlapat určitou definovanou rychlostí (v otáčkách za minutu). Zátěž se postupně stupňuje a pacient musí vyvíjet stále větší sílu. Během vyšetření je pacient trvale monitorovaný – zejména krevní tlak, pulz a EKG. Zajímá nás, zda se určité zátěži objeví bolest na hrudi či změny na EKG, které by mohly souviset s horším okysličením srdce. Zjistíme-li takové změny, tak test ukončujeme a označujeme jej za pozitivní.

 

Příprava: Pacient se na vyšetření nemusí nijak zvlášť připravovat. Někteří lidé si s sebou berou sportovní oblečení a boty, ale není to nutnost. Kvůli vyšetření nemusí být pacient nalačno, ale nedoporučuje se jít na ergometrii s plným žaludkem – při fyzické námaze to není moc příjemné.

 

Využití: Zátěžovou ergometrii můžeme použít u pacientů s bolestmi na hrudi, kteří však nemají jiný objektivní nález – EKG mají normální a srdeční enzymy jsou v normě. Má takový pacient anginu pectoris (tj. bolest na hrudi z nedokrvení srdce v rámci ischemické choroby srdeční), nebo je příčina jeho potíží jiná (bolesti páteře, psychické faktory apod.)? Zátěžová ergometrie nám na to může odpovědět.

 

Komplikace: Určitou komplikací je fyzická náročnost. Pacient hůře mobilní, těžce obézní nebo s celkově špatnou kondicí bude mít s vyšetřením obtíže, nebo ho vůbec nebude schopen absolvovat. Ve vzácných případech může zátěží vyvolaný záchvat anginy pectoris přejít v infarkt myokardu, nebo může při nadměrné zátěži vzniknout závažná porucha srdečního rytmu (např. komorová tachykardie nebo fibrilace komor).

 

Výhody: Vyšetření je zcela neinvazivní a spočívá jen ve snímání pacienta při definované fyzické zátěži. Výsledky jsou přesto cenné. Je-li ergometrie pozitivní, můžeme předpokládat, že bolesti na hrudi souvisí s onemocněním srdce a budeme podle toho postupovat – pacienta zaléčíme na srdce a eventuálně výhledově odešleme k provedení koronarografie, která již přesně ukáže tíží postižení srdečních tepen a může je i vyléčit.

V případě negativního nálezu na ergometrii je angina pectoris jako příčina bolesti na hrudi nepravděpodobná a je vhodné hledat jiné její příčiny - viz příslušný článek.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů